Förmaksflimmer

flimmer

Vad är Förmaksflimmer?

Förmaksflimmer innebär att hjärtat slår oregelbundet och ofta snabbare än normalt. Tillståndet gör att hjärtat inte kan pumpa runt blodet i kroppen på ett effektivt sätt vilket kan leda till hjärtklappning, sämre fysisk ork och andnöd. Förmaksflimmer är i sig inte livshotande men ger ökad risk för blodpropp och stroke. Förmaksflimmer upptäcks vid EKG och kan behandlas med olika läkemedel beroende på vad orsaken är och i vilket stadie sjukdomen befinner sig.

Att leva med Förmaksflimmer

Vill du veta mer om förmaksflimmer? Läs här