Hjärtsvikt

Print

Vad är Hjärtsvikt?

Hjärtsvikt är ett sjukdomstillstånd som oftast utvecklas gradvis. Tillståndet innebär att hjärtats förmåga att pumpa blod är nedsatt och att hjärtat inte orkar syresätta kroppen i tillräcklig utsträckning. De vanligaste orsakerna till hjärtsvikt är förträngningar i blodkärlen som förser hjärtmuskeln med blod samt högt blodtryck. Men virussjukdom, diabetes och alkohol kan också ligga bakom. Idag finns ingen botande behandling men symtomen kan mildras, livskvaliteten förbättras och livet förlängas.

Att leva med Hjärtsvikt

Vill du veta mer om Hjärtsvikt? Läs här