KOL

kol

Vad är KOL?

KOL betyder kronisk obstruktiv lungsjukdom och kännetecknas av att luftflödet i lungorna är ständigt nedsatt på grund av en inflammation som gör att luftrören blir trånga. Den dominerande orsaken till KOL är rökning, men luftföroreningar och svåra upprepade luftvägsinfektioner kan också ligga bakom. KOL kan inte botas, men tidig upptäckt och tidigt insatt behandling mildrar symtomen och bromsar sjukdomens utveckling.

Att leva med KOL

Vill du veta mer om KOL? Läs här