Ljuset på

Utskrift

Varför gör vi ingenting?

Som ordförande i Riksförbundet HjärtLung har jag haft glädjen att få resa kors och tvärs över hela landet för att träffa våra medlemmar. Under dessa resor har jag träffat många fantastiska människor som engagerar sig i vår verksamhet, men som samtidigt känner en stor frustration. En frustration som handlar om tröskeln till tidig diagnos och rätt behandling. Eller som en medlem jag träffade sa: ”Varför gör förbundet ingenting?”

Under Almedalen 2014 deltog jag på olika seminarier om KOL, förmaksflimmer och hjärtsvikt. Men när veckan var över märkte jag att jag hade svårt att skilja de olika seminarierna åt. Varför? Jo, jag hade sagt ungefär samma sak. Hela tiden:
”Tidig upptäckt är avgörande för en diagnos och ett bra liv trots en sjukdom. Hur kan det komma sig att så många saknar diagnos trots att vi har rätt verktyg för att hitta dem?” Det kunde knappast bli tydligare.

Nu gör vi någonting!

När vi hösten 2014 inledde vår verksamhetsplanering för 2015 började vi genast diskutera hur vi skulle kunna åstadkomma en verklig förändring. Det vi kom fram till var att genomföra den största satsningen i Riksförbundet HjärtLungs historia – en kampanj som skulle sträcka sig över en tvåårsperiod. Kampanjen Ljuset på! var född.

Hjärtebåten har kastat loss

Nu är 2015 här och den interna kampanjstarten ägde rum i samband med Hjärtebåten den 26–27 maj. Den externa kampanjstarten kommer att ske i Almedalen den 28 juni till 5 juli och kampanjen kommer sedan att pågå fram till december 2016 med olika utspel, möten och aktiviteter. I januari 2017 gör vi ett internt analysarbete och under Hjärtemånaden 2017 avslutar vi arbetet med en stor konferens 14/2 där Riksförbundet HjärtLung summerar kampanjen och berättar om lärdomar, erfarenheter och uppnådda resultat.

Är ni på?

Nu hoppas jag, och många med mig, att du som medlem ska känna dig delaktig i kampanjen Ljuset på! Ambitionen är att vi ska jobba tillsammans i det externa opinionsarbetet och det är också förutsättningen för att kampanjen ska lyckas. Vi har bjudit in läkemedelsföretagen och medicintekniska företag att vara med som samarbetspartners i kampanjarbetet för att få ett bredare anslag, större kunskapsinhämtning och finansiellt stöd som kan utöka kampanjens omfattning. Men det är vi i Riksförbundet HjärtLung som äger frågan.

Kampanjen ska vara rikstäckande och lokala talespersoner kommer att ha en framträdande roll. Vi ser fram emot många samtal, erfarenhetsutbyten, lokala debattartiklar, möten med beslutsfattare och nya medlemmar. Rikskansliet kommer att stötta kampanjen med faktaunderlag, kampanj-kit och rådgivning. Nu har vi två spännande och händelserika år att se fram emot. Tillsammans kommer vi se till att Riksförbundet HjärtLung påverkar utvecklingen.

Inger Ros, förbundsordförande, Riksförbundet HjärtLung