Ta del av HjärtLungs slutseminarium av kampanjen Ljuset på!

Riksförbundet HjärtLungs slutseminarium av kampanjen Ljuset på! innehöll många fina inslag.

Ett av dem var när Förbundsordförande Inger Ros överlämnade slutrapporten från kampanjen till Folkhälsominister Gabriel Wikström, som gav sin syn på rapporten.

Dagen var som ett fyrverkeri, vi kunde ta del av intressanta inslag från Peter Vasko – hjärtläkare samt Registerhållare RiksSvikt, Kerstin Fjällman Schärberg – Registerhållare Luftvägsregistret, samt Dag Ström – Läkare, projektledare för ”Lev för att Leva”.

Dagen avslutades med en paneldebatt där följande från Socialutskottet deltog; Anders W Jonsson (C), Emma Henriksson (KD), Barbro Westerholm (L), Karin Rågsjö (V), Jan Lindholm (MP), Anna-Lena Sörenson (S) samt Ann-Britt Åsebol (M).

Ett stort tack till alla ni som på olika sätt bidragit till att göra kampanjen så framgångsrik. Rapporten finns att ladda ned från HjärtLungs hemsida.

Vi sänder direkt från vårt seminarium ”Ljuset på”

Riksförbundet HjärtLung har under två års tid drivit kampanjen ”Ljuset på!” där vi uppmärksammar de dolda folksjukdomarna KOL, förmaksflimmer och hjärtsvikt. Vi vet att ca en miljon svenskar har någon av dessa sjukdomar, men saknar diagnos. Tidig diagnos och korrekt behandling är avgörande för ett bra liv trots sjukdom.

Den 14 februari 2017 mellan klockan 12:00 till 14:00 direktsänder vi vårt seminarium om ”Ljuset på!” från Kungliga Myntkabinettet. Du går in på HjärtLungs hemsida www.hjart-lung.se och följer instruktionerna.

Vi kommer bland annat att överlämna våra slutsatser till folkhälsominister Gabriel Wikström och föra ett panelsamtal med riksdagspartiernas representanter om våra dolda folksjukdomar.

 

 

Från passiva vårdtagare till aktiva egenvårdare?

Hur gick diskussionerna på HjärtLungs seminarie ”Från passiva vårdtagare till aktiva egenvårdare?” i Almedalen?

Här kan du ta del av en förkortad film från seminariet.

HjärtLung i Almedalen – Ljuset på Eftervården!

Utgå från varje patient som en egen individ vid behandling, stöd den digitala utvecklingen och ett kulturskifte måste till inom vården. Det var några av åsikterna när HjärtLung anordnade sitt Ljuset På!-seminarium om eftervård i Almedalen.

För andra året i rad anordnade Riksförbundet HjärtLung ett Ljuset På!-seminarium under Almedalsveckan. Kampanjen Ljuset På! handlar om våra dolda folksjukdomar KOL, hjärtsvikt och förmaksflimmer samt den personcentrerade eftervården. Kampanjen sjösattes i Almedalen 2015. Årets huvudfråga ”hur går vi från att vara passiva vårdtagare till aktiva egenvårdare?” väckte stort intresse och lockade besökare till den grad att tältet i Hälsodalen i centrala Visby var fullsatt när seminariet drog igång.

Riksförbundet HjärtLungs ordförande Inger Ros inledde med att betona att vården har ett stort ansvar om vi på allvar ska få ett skifte till en personcetrerad vård.

– Vi måste utgå från mig som individ när vård och patient möts. Det finns med i patientlagen, men vi har inte kommit så långt. Jag tror inte det beror på en ovilja inom vården, men man måste börja tänka nytt. Det här är för viktigt för att bli tomma ord, vi måste hjälpas åt, säger Inger Ros

– Individuell vård som till exempel en behandlingsplan är ett handslag mellan vårdgivare och patient. Och vi ser ofta att patienter får söka sig runt istället för att vården centreras runt patienten. Det behövs ett kulturskifte inom vården. Behandla patienten som du själv skulle vilja bli behandlad, säger Inger Ros

Joep Perk, seniorprofessor i hälsovetenskap och ordförande i den europeiska expertgruppen för kardiovaskulär prevention pekade på att patienter ofta lägger allt för stor vikt vid själva sjukvården.

– Vinsten ligger i att vi beter oss mer hälsosamt och slutar leta enkla lösningar. En tredjedel gör sjukvården, men två tredjedelar gör vi själva. När vi frågar patienter varför de fått en hjärtinfarkt svarar de att de är för gamla eller att det ligger i släkten. De vet inte att de själva hade kunnat göra något åt det! Det finns en övertro på vården. Det är därför vi vill se till att varje patient med hjärtinfakt får en egen levnadscoach. Här har Riksförbundet HjärtLung spelat en väldigt stor roll, säger Joep Perk med hänvisning till den personcentrerade eftervårdsmodell HjärtLung har presenterat.

Den efterföljande paneldebatten fortsatte med att Riksförbundet HjärtLungs Pär Hommerberg, moderator för dagen, frågade politikerna på plats att redogöra för vad de tror måste till för att patienter ska få den eftervård de förtjänar.

– Nyckeln ligger i attityden. För att nå goda resultat ska inte patienter vara en passiv mottagare utan istället delaktig. Det är i mötet med patienten som effektiviteten uppstår – att man gör rätt från början. Vi befinner oss i ett skifte i synen på patienten. Lyssna till patientens berättelse och se till man har en tydlig plan att ge patienten förutsättningar att ta ett egenansvar, säger Vivianne Macdisi (S), landstingsråd från Uppsala.

Lena Segerberg (S), landstingsråd från Kalmar, nämnde ett exempel där man i Västervik har goda erfarenheter av samarbete med HjärtLung.

– Vi har tillsammans med HjärtLung och ett lokalt gym skapat egengrupper för KOL-patienter varje onsdag. Gruppdynamiken är viktig. Vi har dessutom fyra folkhögskolor som skulle kunna vara medspelare, säger Lena Segerberg

Johan Folin (M), politisk sekreterare, betonade att IT kommer spela en stor betydelse för egenvården i framtiden.

– Det frigör tid. Och civilsamhällets aktörer är viktiga, som till exempel HjärtLung. Det är ni som är experterna, säger Johan Folin.

– Om vi gör rätt kan digitaliseringen bli en revolution för patientmakt. Men för att det ska bli rätt måste vi veta vad patienter och personer i sjukvården behöver. Annars gissar vi fel, säger Lina Nordqvist (L), landstingsråd från Uppsala.

– Jag får en känsla av att vi är eniga om hur det ser ut och vad som måste göras, men hur gör vi? Hur ska samverkan gå till? Jämlik vård måste ske utifrån den enskilde individens förutsättningar. Vi vet att patienter är redo för digitaliseringen, i alla fall de allra flesta, men patienterna måste få vara med och forma verktygen. Samtidigt får inte digitaliseringen bli en ersättning till det personliga mötet. Det är ett komplement, säger Inger Ros.

Under seminariet fick publiken möjligheten att ställa frågor via Twitter och #ljusetpå. ”Vad tror ni är största anledningen till att vården brister i eftervården?” undrade en Twitter-användare i publiken.

– Vi är duktiga på akutsjukvården, men sedan har vi stuprör i vården. Vi behöver individuella vårdplaner och tala mer om hälsa, säger Lena Segerberg (S).

– Vi ska forma sjukvården efter patienterna. Det frigör fler vårdplatser, säger Lina Nordqvist (L) och gav ett exempel från Uppsala där en tredjedel av inläggningarna, 7300 vårddygn, försvann tack vare bättre möjligheter att kontakta sjukvården.

Inger Ros avslutade seminariet med att betona hur viktig primärvården och bemötandet är för patienten. Hon passade även på att skicka med en uppmaning som samtidigt sammanfattade hela seminariet:

– Gör inte några generella lösningar, utan utgå från mig som individ, säger Inger Ros.

Inger Ros

Inger Ros, Förbundsordförande HjärtLung inleder.

Inger Ros och Lina Nordqvist (L)

Inger Ros, Förbundsordförande HjärtLung och Lina Nordqvist (L) landstingsråd Uppsala.Joep Perk

Hjärtläkare Joep Perk berättar om forskningsläget och vad samhället och individen kan göra för att påverka sin hälsa.Lina Nordqvist (L) Lena Segerberg (S) Vivianne Macdisi (S) Johan Folin (M) 2

Delar av panelen; Lina Nordqvist (L), Lena Segerberg (S), Vivianne Macdisi (S) samt Johan Folin (M).

Publik - motion

En aktiv publik! Alla vet numera att sitta är det nya röka.

Pär panel

Moderatorn läser ur HjärtLungs skrift ”Livet från den ljusa sidan” – Hur det är att leva med någon av folksjukdomarna Kol, hjärtsvikt eller förmaksflimmer. Team HjärtLung

Team HjärtLung i Almedalen; Peter Edfelt, Inger Ros, Britt Frendin, Pär Hommerberg och Christine Cars-Ingels.

Almedalen 2016 – Från passiva vårdtagare till aktiva egenvårdare

HjärtLung sätter Ljuset På eftervården

Förbundets två-års kampanj Ljuset På! går nu in andra halvlek.

Våra ledord under kampanjen har varit: hitta – diagnos – behandling.

Den personcentrerade vården innebär att en överenskommelse görs mellan patient och profession där man tillsammans gör upp en vårdplan. För att detta skall lyckas krävs att patienten är delaktig och aktiv. Vi ställer frågan – Hur går man från att vara en passiv vårdtagare till att bli en aktiv egenvårdare?

Riksförbundet HjärtLung bjuder in till samtal om hur stat, landsting och patientrörelse tillsammans kan stärka människor inför mötet med hälso- och sjukvården, var och en utifrån sina egna förutsättningar.

Vi ses i Almedalen, Hälsodalen den 5 juli, 13:30 – 14:30.

I panelen:

 • Anna Starbrink (L), Sjukvårdslandstingsråd i Stockholms Län
 • Carl Johan Sonesson (M), 2e vice ordförande i Skåne Regionstyrelsen
 • Inger Ros, Ordförande Riksförbundet HjärtLung
 • Joep Perk, hjärtläkare, forskare
 • Vi väntar på svar från ytterligare deltagare.

Länk till seminariet på Almedalens hemsida

 

 

 

 

 

 

 

Livet från den ljusa sidan!

Livet från den ljusa sidan – En berättelse i kampanjen Ljuset På!
Möt Magdalena, Anders och Barbro, personer som alla lever rika och självständiga liv trots att de bär på någon av diagnoserna förmaksflimmer, hjärtsvikt eller KOL. Riksförbundet HjärtLung sätter genom den rikstäckande kampanjen ”Ljuset på!” strålkastarljuset på dessa dolda folksjukdomar. Vi vill förbättra vården och därmed livet för hjärt- och lungsjuka och deras närstående. Vi vill också öka kännedomen om att tidig diagnos ökar förutsättningarna för att få rätt behandling och möjlighet till ett bättre liv. Om du undrar över någonting är du alltid välkommen att kontakta oss på HjärtLung.

Foldern ”Livet från den ljusa sidan” och andra fina foldrar beställer du från HjärtLungs webbshop.

Klicka här för beställning!

Livet från den ljusa sidan

 

Träffa Anders, Maria och Jan

Vi har besökt våra medlemmar Anders, Maria och Jan lyssnat på deras personliga berättelser om hur det är att leva med någon av folksjukdomarna förmaksflimmer, hjärtsvikt eller KOL.

Klicka på respektive namn så kommer du direkt till filmen.

Anders Juhlin  Anders Juhlin

Anders Juhlin lever med förmaksflimmer. Anders berättar om hur han fick sin diagnos, om livet och hur musiken är hans bästa medicin.

Maria Steiner

Maria Steiner

Maria Steiner lever sedan länge med hjärtproblem. Maria berättar hur det påverkat hennes liv och hur hon hittar på saker för att ”göra så gott man kan” när man inte riktigt orkar.

Jan Broström

Jan Broström

Jan Broström lever med lungsjukdomen KOL. Jan berättar hur det känns när orken börjar att tryta, om olika motionsformer och livets glädjeämnen.

Tack för en fantastisk Hjärtemånad!

Hjärtemånaden är över för denna gång. När vi gör bokslut kan vi konstatera att tack vare HjärtLungs lokalföreningars fina arbete kan vi nu räkna in 527 nya medlemmar. Ni är hjärtligt välkomna i vår gemenskap. Vi är imponerade över alla de fina insatser som HjärtLungs lokalföreningar gjort under årets Hjärtemånad. Alla insatser räknas, och ingen är för liten.

Vi vill hylla tre lokalföreningar lite extra. Ett stort tack för fint arbete säger vi till HjärtLung Trelleborg-Vellinge-Svedala, HjärtLung Gotland samt HjärtLung Skövde. Varsin smaskig tårta kommer med posten!

HjärtLung Falköping blev i hård konkurrens februari månads Ljuset På! förening. En tårta kommer med posten till er.

HjärtLung Falköping

 

Vi har varit på besök hos vår medlem Anders Juhlin som lever med förmaksflimmer.

Anders berättar om livet och hur musiken är hans bästa medicin. Häng med!

Tema Kvinnohjärtat på Livstycket

Onsdagen den 10 februari hade HjärtLung tillsammans med Livstycket en temadag om kvinnohjärtat hos Livstycket i Tensta.

Birgitta Notlöf, verksamhetschef på Livstycket och Inger Ros, ordförande Riksförbundet HjärtLung, invigde dagens genom att flätade ett grönt och ett rött band för en friskare framtid.

Våra deltagarna delades in i sex grupper för att med tolk besöka lika många stationer. Dessa var:

 • Hjärt-Lungräddning. Möjlighet att prova hjärtkompression på docka.
 • Känn pulsen. Varför ska man kontrollera sin puls regelbundet?
 • Om förmaksflimmer, information om diagnosen förmaksflimmer.
 • Om hjärtsvikt, information om diagnosen hjärtsvikt.
 • Om KOL, information om diagnosen KOL.
 • Lokalföreningen HjärtLung i Stockholm berättar om sin verksamhet.

Till lunch bjöds det på en fantastisk frukt och grönsaksbuffé.

Ett stort tack till alla de som hjälpte till att skapa denna dag, och inte minst till de entusiastiska och intresserade deltagarna. Frågan är nu hur vi tillsammans skall ta nästa steg.

Invigning3 Inger och Birgitta

Livstyckets verksamhetschef Birgitta Notlöf inviger temadagen om Kvinnohjärtat tillsammans med HjärtLungs ordförande Inger Ros.

Invigning Birgitta och Inger knyter band_HJ10_1

IMG_Hjärt-Lungräddning

våra duktiga tolkar

fruktig lunchIMG_Känn Pulsen

Hjärtemånaden 2016 – Bättre kunskap, bättre liv

Riksförbundet HjärtLung inleder nu Hjärtemånaden. Med stolthet kan vi konstatera att det nu är för nionde året vi lyfter hjärtfrågor under februari månad.

Vi på HjärtLung ger oss inte förrän vi satt Ljuset På! mörkertalen inom förmaksflimmer och hjärtsvikt. En viktig fråga vi driver är tidig upptäckt vilket är avgörande för en diagnos och ett bra liv trots en sjukdom.

På specialsajten http://www.helahjartat.se/kan du läsa reportage, artiklar och fakta om hjärtvård, få tips och råd om rehabilitering och se i kalendariet Aktiviteter 2016 vad som är på gång runt om i landet under Hjärtemånaden.

Riksförbundet HjärtLung och våra lokalföreningar har under månaden möten med ledande landstingspolitiker runt om i landet om hur hjärtvården fungerar, från akutvård till rehabilitering.

Riksförbundet HjärtLungs lokalföreningar genomför aktiviteter på köpcentra, hos Apoteket AB och Apoteket Kronan samt i de egna lokalerna.

Under Hjärtemånaden kommer vi att visa hur man enkelt kan upptäcka om man är i riskzonen för förmaksflimmer genom att ta pulsen. http://www.kannpulsen.se/

God Jul och ett stort tack!

God Jul och Gott Nytt År!

Ett stort tack till alla er som på olika sätt bidragit till att HjärtLungs kampanj Ljuset På! – De dolda folksjukdomarna KOL, förmaksflimmer och hjärtsvikt fått så fin uppmärksamhet under året.

 

Nedan följer ett axplock av de artiklar där HjärtLung förekommit på sista tiden.

 

Debattartikel om de ojämlika hjärtsjukvården i Stockholm, publicerad i Svenska Dagbladet.

http://www.svd.se/ge-soderort-lika-bra-hjartvard-som-norrort/om/debatt

Intressant debattinlägg i Dagens Samhälle av bla. Mona Heurgren, Avdelningschef Socialstyrelsen.

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/8-000-patienters-hjaertvard-uteblir-arligen-21004

Riksförbundets kanslichef Christine Cars-Ingels besöker Lycksele, och berättar om planerade och pågående aktiviteter för HjärtLung Västerbotten.

http://norran.se/livsstil/fritid/ljuset-pa-dolda-folksjukdomar-502434

Länsföreningen Jämtland-Härjedalen bjöd in till en informationskväll på Storsjöteatern i Östersund.

http://www.ltz.se/slakt-o-vanner/fira-o-uppmarksamma/foreningsliv-lansforeningen-jamtland-harjedalen-hjartlung-1