Ta del av HjärtLungs slutseminarium av kampanjen Ljuset på!

Riksförbundet HjärtLungs slutseminarium av kampanjen Ljuset på! innehöll många fina inslag.

Ett av dem var när Förbundsordförande Inger Ros överlämnade slutrapporten från kampanjen till Folkhälsominister Gabriel Wikström, som gav sin syn på rapporten.

Dagen var som ett fyrverkeri, vi kunde ta del av intressanta inslag från Peter Vasko – hjärtläkare samt Registerhållare RiksSvikt, Kerstin Fjällman Schärberg – Registerhållare Luftvägsregistret, samt Dag Ström – Läkare, projektledare för ”Lev för att Leva”.

Dagen avslutades med en paneldebatt där följande från Socialutskottet deltog; Anders W Jonsson (C), Emma Henriksson (KD), Barbro Westerholm (L), Karin Rågsjö (V), Jan Lindholm (MP), Anna-Lena Sörenson (S) samt Ann-Britt Åsebol (M).

Ett stort tack till alla ni som på olika sätt bidragit till att göra kampanjen så framgångsrik. Rapporten finns att ladda ned från HjärtLungs hemsida.