Vi sänder direkt från vårt seminarium ”Ljuset på”

Riksförbundet HjärtLung har under två års tid drivit kampanjen ”Ljuset på!” där vi uppmärksammar de dolda folksjukdomarna KOL, förmaksflimmer och hjärtsvikt. Vi vet att ca en miljon svenskar har någon av dessa sjukdomar, men saknar diagnos. Tidig diagnos och korrekt behandling är avgörande för ett bra liv trots sjukdom.

Den 14 februari 2017 mellan klockan 12:00 till 14:00 direktsänder vi vårt seminarium om ”Ljuset på!” från Kungliga Myntkabinettet. Du går in på HjärtLungs hemsida www.hjart-lung.se och följer instruktionerna.

Vi kommer bland annat att överlämna våra slutsatser till folkhälsominister Gabriel Wikström och föra ett panelsamtal med riksdagspartiernas representanter om våra dolda folksjukdomar.